Onderpresterende medewerkers

Managers helpen met het oplossen en voorkomen van onderpresteren of attitudeproblemen

Onderpresteren is een algemene benaming voor allerlei soorten van onderliggende problemen.
Een onvoldoende 'match' met de gewenste talenten, onvoldoende duidelijkheid in verwachtingen, of een gamma van ongewenste gedragingen.
Vaak gaat het om een combinatie van elementen.

Managers kunnen leren op welke manier ze 80 tot 90% van prestatieproblemen bij medewerkers kunnen voorkomen.
En als preventie toch niet mogelijk was (bv. wanneer iemand manager wordt van een bestaande afdeling, en de problemen "erft"), kunnen managers leren hoe ze dat adekwaat en structureel kunnen oplossen.