De Gallup Q12-vragen

De weg naar hoge medewerkersbetrokkenheid met behulp van 12 vragen.

Hieronder vind je ze, de Gallup Q12-vragen.  Ontstaan na decennialang massaal onderzoek naar business-correlaties.
Let wel: hoewel het op zich al uitstekende vragen zijn, zijn er nog een reeks stappen en omkadering vereist om tot goeie resultaten te komen.  Hiervoor doe je best beroep op een ervaren specialist.

 1. Ik weet wat er op het werk van mij wordt verwacht.
 2. Ik heb de materialen en uitrusting die ik nodig heb om mijn werk correct uit te voeren.
 3. Op het werk heb ik iedere dag de gelegenheid om datgene te doen dat ik het beste doe.
 4. In de afgelopen zeven dagen heb ik lof of erkenning gekregen voor het goede werk dat ik heb gedaan.
 5. Ik heb de indruk dat mijn supervisor of iemand op het werk zich om mij bekommert als persoon.
 6. Er is iemand op het werk die mijn ontwikkeling aanmoedigt.
 7. Ik heb de indruk dat er op het werk rekening wordt gehouden met mijn mening.
 8. De missie/doelstelling van mijn bedrijf geeft mij het gevoel dat mijn baan belangrijk is.
 9. Mijn collega's (naaste medewerkers) zijn vastbesloten om kwaliteitswerk af te leveren.
 10. Ik heb een van mijn beste vrienden op het werk.
 11. In de afgelopen zes maanden heeft iemand op het werk met mij gesproken over mijn vooruitgang.
 12. Het afgelopen jaar heb ik op het werk gelegenheid gehad om te leren en te groeien.