Medewerkersbetrokkenheid stimuleren: op effectieve manier met Gallup Q12 ©

Onderzoek is heel duidelijk over welke elementen medewerkersbetrokkenheid beïnvloeden: duidelijkheid, empowerment, steun, zorg, respect, uitdagingen, persoonlijke groei, ...
Veel managers proberen daarrond te werken.
Maar vaak raken ze gefrustreerd als ze niet de resultaten krijgen waarop ze hadden gehoopt - betrokken medewerkers - en ze niet weten waarom.

Het echte probleem is: wij - managers - weten vaak niet wat de effecten zijn op onze medewerkes van ons eigen gedrag.
Als we dat wel zouden weten ...  Dan zouden we er ook iets aan kunnen doen.
Er bestaan veel methoden om deze kloof te overbruggen.  Bv.: opwaardse feedback of lange bevragingen, in te vullen door medewerkers.

Meestal werken deze methodes alleen voor managers die al goed scoren op medewerkersbetrokkenheid.
Omgekeerd lijken deze methodes tekort te schieten in situaties waarbij medewerkersbetrrokkenheid gemiddeld of laag is.
Er zijn een aantal specifieke redenen waarom deze methodes meestal falen.
Wil je graag weten waarom?  Laat ons dan een gesprek hebben.

Wat als er een methode zou bestaan
- bij voorkeur eenvoudig -
die in staat zou zijn
om dit veel voorkomend probleem te vermijden ...?

Wil je graag weten
waarom jouw vorige pogingen mislukten?

Of verkies je
medewerkers die de boot laten zoeken
...

logo - Who's sinking your boat